NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner
undefined

Generelt

Fartøyet skal bygges og utrustes for å bistå utviklingsland i å etablere økosystembasert fiskeriforvaltning gjennom EAF Nansenprogrammet. Dette innebærer å samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt i hav- og kystområder, samt drive opplæring av lokale forskere i praktisk havforskning og toktvirksomhet.

Publisert 28.04.2015 - Oppdatert 28.04.2015

 I tillegg skal fartøyet kunne drive forskning på følgende områder:

Fiskeriressurser og samspillet mellom levende organismer og det fysiske miljøet.

  • Kartlegging av marinbiologisk mangfold.
  • Bunnkartlegging.
  • Prøvetaking av bunndyr og sedimenter.
  • Data for å studere og forstå effekten av klimaendringer. Registrering av CO2 og tilhørende forsuring av havet.
  • Registrering av oksygen og deoksygenering av havet.
  • Studier av forurensing, spesielt i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Opplæring og undervisning

Fartøyet skal også brukes til å drive opplæring av lokalt forskerpersonell i praktisk havforskning og toktvirksomhet.

Det er ca 30 køyeplasser for toktpersonell om bord, og det er et eget auditorium for undervisning, i tillegg til ekstra god plass i laboratoriene for å kunne drive praktisk opplæring og veiledning.