NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Om fartøyet

undefined

Generelt

Fartøyet skal bygges og utrustes for å bistå utviklingsland i å etablere økosystembasert fiskeriforvaltning gjennom EAF Nansenprogrammet. Dette innebærer å samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt i hav- og kystområder, samt drive opplæring av lokale forskere i praktisk havforskning og toktvirksomhet.

Les mer