NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Bakgrunn

Den norske regjeringen besluttet i september 2012 å bevilge midler til bygging av et nytt forskningsfartøy. Det nye skipet skal stå klart i 2016 og skal erstatte dagens 20 år gamle  ”Dr. Fridtjof Nansen”. Skipet har stått for mesteparten av økosystemtoktene i regi av Nansen-prosjektet, som har drevet fiskeribistand i en rekke land siden 1975.

Publisert 23.03.2015 - Oppdatert 23.03.2015

Et nytt forskningsskip er svært viktig for en videreføring av  EAF-Nansen prosjektet og skal drive forskning på en rekke områder bl.a.:

  • Forskning på og kartlegging av fiskeriressurser
  • Bunnkartlegging og prøvetaking av bunndyr og sedimenter
  • Datainnsamling for å studere og forstå effektene av klimaendringene.
  • Kartlegging av marint biologisk mangfold. 
  • Registrering av CO2 og havforsuring.
  • Registrering av oksygen og oksygenfall i havet.
  • Studier av miljøeffekter, spesielt i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Fartøyet skal utformes slik at undervisnings- og opplæringsbehov dekkes og skal  tilfredsstille de strengeste myndighetskrav med tanke på miljø- og utslipp. Det skal primært seile i Afrika og operere både i grunne farvann og på store havdyp.