Logo-banner

Skissetegninger fra Skipsteknisk

Bilder/skissetegninger av båten: